LOADING

100%

KHÔNG CẦN TÀI CHƠI ĐƯỢC TRÊNCÀ MOBILE VÀ PC

  • banner
  • banner
  • banner
+

Công chiếm

Thông tin

Hiển thị nhân vật

name

Đặc điểm tấn công

Đệ tử Cái Bang chuyên đánh gần, thuật né tránh thiên hạ vô song, chuyên dùng binh khí ngắn.

Ảnh chụp

  • screen-shot
  • screen-shot
  • screen-shot
  • screen-shot
  • screen-shot
<